с. Смиків. Смиківський ясла-садок
Інформація про використання публічних коштів

 

 

         
       
       

ЗВІТ

   

про надходження та використання коштів загального фонду

 

     

за січень - грудень  2018р.

   
           

Установа  ДНЗ с.Смиків

     
           

Одиниця виміру: грн, коп.

         
 

Показники

КЕКВ та/або ККК

Надійшло коштів

Видатки

   
   
   

1

2

7

8

   

Видатки  -  усього

Х

466319,94

466319,94

   

у тому числі:
Поточні видатки

2000

466319,94

466319,94

   

Оплата праці і нарахування на заробітну плату (в т.ч. освітня субвенція)

2100

360003,76

360003,76

   

Використання товарів і послуг

2200

106316,18

106316,18

   

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*

2210

2930,00

2930,00

   

Медикаменти

2220

 

 

   

Продукти харчування (дошкільні групи та пільгові категорії)

2230

47655,32

47655,32

   

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

1387,42

1387,42

   

Видатки на відрядження

2250

476,98

476,98

   

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  **

2270

53866,46

53866,46

   

Кошти для участі в конкурсух, олімпіадах, змаганнях

2280

 

 

   

Стипендії

2720

-

-

   

Капітальні видатки

3000

-

-

   

Придбання основного капіталу

3100

-

-

   

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

   

  Капітальний ремонт

3132

-

-